Stresscocktailbar

Workshop: Stresscocktailbar

Find de giftige ingredienser i stresscocktailen.
Stresscocktailbaren hjælper på kort tid til at sætte spot på, hvad der skaber stress på din arbejdsplads.

5 ud af 10 stressramte angiver arbejdet som årsagen til stress, mens yderligere 4 ud af 10 stressramte angiver, at arbejdet er en medvirkende årsag til stress.

Da man som arbejdsplads kun kan påvirke arbejdsmæssige forhold, er det her, man må sætte ind. Men hvor og hvordan skal man sætte ind, hvis man vil forebygge og/eller håndtere en stressproblematik?

Arbejdsrelateret stress opstår ofte i mødet mellem 3 elementer, som tilsammen udgør en cocktail:

  1. Arbejdsopgavens karakter (f.eks. vidensarbejde, rutinearbejde, høje følelsesmæssige krav etc.)
  2. Den, der skal udføre opgaven (f.eks. mental programmering, motivationsprofil, kompetenceprofil etc.)
  3. Rammerne for arbejdet (f.eks. strukturelle, kulturelle og ledelsesmæssige forhold)

Hvis en eller flere ingredienser i den cocktail strider imod de øvrige, kan det blive til en giftig stresscocktail.

STRESSCOCKTAILBAREN er et redskab, der hjælpe til at analysere, hvilke ingredienser der i en konkret sammenhæng er giftige. Nogle gange kan den giftige ingrediens f.eks. være for korte deadlines eller en alt for fragmenteret hverdag. Andre gange kan det være en usund præstationskultur, som er den giftige ingrediens.

Det kan være vanskeligt for både ledere og medarbejdere at gennemskue, hvilke giftige ingredienser der er roden til stressproblemer. Samtidig er der i den gængse stressforståelse en opfattelse af, at stress primært skyldes forhold hos den stressramte og ofte har rod i en skæv work-life-balance mv. Måske derfor ender mange arbejdspladser med at sende den stressramte til stresscoach frem for at lægge f.eks. rammerne for arbejdet på briksen. Og så ender man med overfladisk symptombehandling frem for dybe løsninger.

Igennem min forskning har jeg udviklet STRESSCOCKTAILBAREN et redskab, som i løbet af en 4-5 timer lang workshop sammen med medarbejderne kan afdække de giftige ingredienser, der forårsager stress lige netop hos jer.

Varighed: 4-5 timer

Værd at vide: Kan udføres på teamniveau, afdelingsniveau eller for hele arbejdspladsen. Få nærmere information om, hvad der kan være det bedste set-up for dig.

BOOK EN WORKSHOP

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag / workshop

Arketyper på arbejde

LÆS MERE
Foredrag

En giftig stresscocktail

LÆS MERE
Workshop

Stresscocktailbar

LÆS MERE
Foredrag

Værdier med mening

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE