En giftig stresscocktail

– når stress skyldes mangel på mening (2023)

Vi har en stigende stressepidemi, og alligevel bliver vi hovedløst ved med at gøre mere af det samme, som tydeligvis ikke virker.

En af årsagerne til, at vi står med en epidemi uden kur, er, at vores forståelse af stress er forsimplet. Vi betragter stress som en uligevægtstilstand, der rammer den stressramte, og vi tror, at den rigtige behandling altid er at hjælpe den stressramte med at etablere ny ligevægt. Det fører alt for ofte til overfladisk symptombehandling.

Med andre ord: Vi har brug for et helt nyt perspektiv på stress!

Bogen introducerer stresscocktailmodellen, som er et opgør med både individperspektivet og ligevægtstanken inden for stressforståelsen. Cocktailmodellen består af tre ingredienser: Opgavens karakter, individets karakter og rammerne for opgaveløsningen. Afhængig af hvordan man mixer de tre ingredienser, kan resultatet være en meningsfuld cocktail eller en giftig stresscocktail. Bogen definerer fire stressformer: Burnout, Boreout, Moralsk stress og Eksistentiel stress. De udløses af forskellige giftige ingredienser i rammerne for opgaveløsningen, og det er også her, vi skal finde modgiften. Det er dét, der fører til dybe løsninger på stress og kan være en effektiv kur mod stressepidemien.

KØB BOGEN HERLÆS INTERVIEWLÆS UDDRAG AF BOGENLÆS OMTALE AF BOGEN (PÅ NORSK)KONTAKT MIG FOR RABAT VED KØB AF 5 EKSEMPLARER ELLER MERE

Ledetråde

– meningsskabende værdiledelse (2018)

Enhver arbejdsplads med respekt for sig selv har et officielt værdisæt, men alt for ofte ender værdierne med at leve et hengemt liv. Måske nævnes de i skåltaler, måske trykkes de på kaffekopper og musemåtter, men alt for sjældent ender værdierne med at blive forankret i praksis.

I bogen møder læseren arbejdspladser, der har formået at skabe mening i værdisættet. Hvad er det, disse arbejdspladser kan, som andre arbejdspladser kunne lære af? Og hvad kræver meningsskabende værdiledelse af lederen og HR-afdelingen?

MERE INFOLÆS INTERVIEWLÆS UDDRAG AF BOGENLÆS ANMELDELSE

Når talent forpligter (2017)

Sammen med 11 topatleter undersøges motivation i sportens præstationsmiljø, og det illustreres, hvordan den målstyrede præstationskultur fører til alvorlig demotivation, ringere præstationer og i sidste ende tab af talent.

Talenttabet findes dog ikke kun i sportens verden, men også i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i skolesystemet, hvor den målstyrede præstationskultur også hersker. Her fører det ikke kun til tab af talent og ringere præstationer, men også til tab af innovation og kreativitet. Det er et tab, vi som samfund ikke har råd til og derfor er forpligtet til at forhindre.

MERE INFOLÆS UDDRAG AF BOGENLÆS INTERVIEW OM BOGEN

Primadonnaledelse

– når arbejdet er et kald (2013)

Mød Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren – fire forskellige arketyper af medarbejdere, som har hver deres motivationsprofil og primære drivkraft. Bogen tager udgangspunkt i arketypemodellen og de underliggende tanker, som tilsammen danner den nye motivationsteori, der er udviklet af Helle Hedegaard Hein.

Der er intet lederskab uden følgeskab, og følgeskabet er noget, man som leder gør sig fortjent til. Her kan arketypemodellen og en dybere forståelse af de forskellige arketypers motivationsprofiler og adfærdsmønstre hjælpe lederen til et lederskab, der bliver kvitteret med følgeskab.

MERE INFOLÆS ANMELDELSE AF BOGEN

Motivation

– Motivationsteori og praktisk anvendelse (2009)

NU I NY UDGAVE!
2. udgave udkom i en opdateret udgave i 2019!

Kun få ledere vil argumentere for, at det er muligt for organisationer at nå det bedst mulige resultat med demotiverede medarbejdere. Alligevel står de klassiske motivationsteorier og samler støv. Det er synd, for de klassiske motivationsteoretikere er fulde af indsigt, og nogle af dem har været så meget forud for deres tid, at deres teorier måske først kommer til deres ret nu.

Læs op på de klassiske motivationsteorier fra A-Z – fra behaviorisme over Herzberg og Maslow til de nyeste modefænomener.

MERE INFOBOGEN PÅ SVENSKLÆS UDDRAG AF BOGEN

De nye professionelle

– Fremtidens roller for de veluddannede (2007)

Antologi redigeret af Bøje Larsen og Helle Hedegaard Hein.

Bidrager i bogen med kapitlerne Når professionelle samarbejder og Rutiner og rammer, kunst og kreativitet

Kapitlet Når professionelle samarbejder er baseret på mit ph.d.-projekt og beskriver processen med dialogudviklingsforsøg på Rigshospitalet.

Kapitlet Rutiner og rammer, kunst og kreativitet handler om rutinens nødvendighed i det kreative arbejde.

MERE INFO

Mellem konflikt og konsensus

– Dialogudvikling på hospitalsklinikker (2005)

Ph.d.-afhandling

I afhandlingen udvikles der en ny model for dialogudvikling baseret på den amerikanske kvantefysiker David Bohms dialogbegreb og med inspiration fra fænomenologien. Afhandlingen beskriver aktionsforskningsforsøgene med at udvikle dialog i to hospitalsklinikker på Rigshospitalet og diskuterer hæmmende og fremmende faktorer for dialogudvikling blandt fagprofessionelle i sygehusvæsenet.

ARTIKEL OM PH.D.-PROJEKTET KAN LÆSES HER

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

(1998)

Kandidatafhandling

En kandidatafhandling er ikke en egentlig publikation, og den er også fortrolig og kan ikke fremskaffes. Men den er medtaget her, fordi det var i forbindelse med dette projekt, at jeg mødte ”professoren” i forbindelse med feltstudier på Rigshospitalet. ”Professoren” er den første og muligvis også den største Primadonna, jeg nogensinde har mødt. Mødet med ham har været helt afgørende for min interesse for både fagprofessionelle medarbejdere og for Primadonnaen som arketype, og det var i forbindelse med disse feltstudier, at jeg første gang stødte på kaldet som drivkraft.

Akutbogen

– for læger og sygeplejersker (2017)

(bogkapitel)

Antologi redigeret af Annette Jakobsen, Christian Skjærbæk & Niels Kristian Villumsen.

Bidrager i bogen med kapitel Personaleledelse i akutafdelinger.

Fagprofessionelle er en særlig type af medarbejdere. De har et stærkt værdisæt; en stor del af deres identitet er forankret i professionen, og de er ofte drevet af en særlig pligtetik, som fungerer som rettesnor i arbejdet, og som står i kontrast til den nytteetik, som også er nødvendig for en økonomisk velfungerende fagprofessionel organisation. Det stiller særlige krav til lederskabet, fordi rækkevidden af den formelle magt ofte er meget begrænset i lederskabet af fagprofessionelle.

MERE INFO

 Bedre videndeling

– teoretiske og praktiske perspektiver (2016)

(bogkapitel)

Antologi redigeret af Peter Holdt Christensen.

Bidrager i bogen med kapitlet Videndeling blandt højtspecialiserede medarbejdere.

I kapitlet anlægges et motivationsmæssigt syn på videndeling. Hvordan produceres viden, og hvordan deles viden bedst? Hvad er forskellen på simpel viden og kompleks viden? Hvornår er man bedst tjent med videndeling i en struktureret form, og hvornår er en ustruktureret form at foretrække? Hvad er forskellen på mestringsflow og spændingsflow, og hvilken rolle spiller de to former for flow i videnproduktion og videndeling? Og hvad har storrumskontorer og kaffemaskiner med videndeling at gøre?

MERE INFO

Sund Ledelse

– 19 bud på god sygehusledelse (2012)

(bogkapitel)

Antologi udgivet af Danske Regioner og Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

Denne antologi handler om ledelse i sundhedsvæsenet og lægger særligt vægt på ledelse på sygehusene. Kapitlerne behandler hver især et aspekt af ledelsesopgaven og afspejler tilsammen kompleksiteten i at lede i sundhedsvæsenet.

Bidrager i bogen med kapitlet Mellem kald og pragmatik. Vibeke Krøll og Henrik Lund-Andersen er medforfattere til kapitlet. I kapitlet diskuteres det, hvad der sker, når det fagprofessionelle kald mødes med New Public Management og pragmatikerværdier.

MERE INFO

Arts Leadership:

International Case Studies (2013)

Antologi redigeret af Josephine Caust.

Arts Leadership: International Case Studies er en redigeret samling af casestudier, som diskuterer forskellige tilgange til ledelse i kunstens verden.

Bidrager i bogen med kapitlet Stepping into character: Learning from creative work processes in the theatre, hvor jeg på baggrund af en analyse af to kunstneriske produktioner på Det Kongelige Teater beskriver, hvordan ledere kan facilitere kreative arbejdsprocesser.

MERE INFO

Understanding Organizations in Complex,

Emergent and Uncertain Environments (2012)

(bogkapitel)

Antologi redigeret af Anabella Davila, Marta M. Elvira, Jacobo Ramirez & Laura Zapata-Cantu.

Bidrager i bogen med kapitlet The Motivation and Management of Highly Specialized Creative Employees, som er en engelsk beskrivelse af arketypemodellen.

MERE INFO

Artikler

Her kan du læse en del af de tidsskriftartikler, klummer mv., jeg har skrevet.

SE LISTE