Motivation i en præstationskultur

Foredrag: Motivation i en præstationskultur

Præstationsmiljøer er ofte skræddersyet til den resultatorienterede, ambitiøse medarbejder, som er drevet af målopnåelse og omgivelsernes anerkendelse.

Dem er der brug for på alle arbejdspladser, og i præstationsmiljøer er strukturen, kulturen, KPI’erne og bonussystemerne ofte tilpasset deres motivationsprofil.

Men der er også brug for de innovative, kreative, ud af boksen-tænkende medarbejdere, som skal sikre arbejdspladsens konkurrencekraft på længere sigt. Problemet er bare, at de ofte falder igennem sprækkerne i præstationskulturen. De trives ikke med præstationskulturens målsætninger, resultatfokus og bonusprogrammer. Faktisk kan sådanne tiltag helt underminere deres indre drivkræfter med alvorlig demotivation, ringere resultater og et stort innovations- og kreativitetstab til følge.

I dette foredrag får du dyb forståelse for, hvorfor nogle potentielle high performers bliver low performers, og du får viden, der sætter dig i stand til bedre at forløse potentialet hos både de målstyrede og de innovative og kreative medarbejdertyper.

Målgruppe: Ledere, HR-medarbejdere og talentansvarlige.

Varighed: 1-2 timer.

BOOK ET FOREDRAG

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag / workshop

Arketyper på arbejde

LÆS MERE
Foredrag

Når stress skyldes
mangel på mening

LÆS MERE
Workshop

Stresscocktailbar

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

De 10 bud for ledelse
af gymnasielærere

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE