Skip to main content

Jeg bidrager med kapitlet Motivation i talentudvikling i denne antologi, som udkommer 26. februar 2021.

Organisationer i en overgangstid præsenterer en mangfoldighed af perspektiver på den moderne organisation og betingelserne for at udøve ledelse i en overgangstid.

Blandt de mange bidragsydere er Lars Bo Hansen, Poula Helth, Steen Hildebrandt, Tommy Kjær Lassen, Betina Wolfgang Rennison, Lene Tanggaard, Anders Trillingsgaard og Christian Waldstrøm.

Skriv en kommentar