Jeg tilbyder

Foredrag

Nedenfor finder du en oversigt over mine mest populære foredrag. Alle foredrag kan kombineres og vinkles, så det tilpasses jeres behov. De fleste foredrag kan vinkles både mod ledere og medarbejdere. Du kan få et indtryk af min stil og indholdet i mine foredrag i denne lille smagsprøve – et 20 minutter langt foredrag, jeg holdt på Arbejdsglædekonferencen i 2013. Et typisk foredrag varer ca. 1½ time, men det kan variere fra 1-3 timer, blandt andet afhængig af, om der skal indlægges pause og være mulighed for at stille spørgsmål.

Se alle foredrag

Workshops / åbne kurser

Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af de interne workshops og kurser, jeg tilbyder. Indholdet kan altid tilpasses. Workshops varer ½ – 1 dag. Kurser varer 1-3 dage. Åbne kurser annonceres også her.

Se alle workshops og kurser

Rådgivning og ledelsessparring

Har din arbejdsplads eller din ledergruppe brug for rådgivning om motivation, ledelse, arbejdsorganisering, talentudvikling mv.? Så kan det være, at rådgivning eller ledelsessparring er løsningen.

Rådgivning og ledelsessparring kan antage mange former. Nogle forløb kan være længerevarende. Andre kan have form af en halv dags workshop.

Det mest efterspurgte format er heldags-sparring med et ledelsesteam, hvor der tales om konkrete ledelsesmæssige udfordringer og ofte også om ledelsesteamets arketypesammensætning og de konsekvenser, det har for ledelsesudøvelsen.

Omdrejningspunkterne kan være

Sparring

Sparringssamtaler med en enkelt leder eller et ledelsesteam. Fokus er ofte på konkrete ledelsesudfordringer og på lederens egen arketype (eller ledelsesteamets arketypesammensætning) og de konsekvenser, det har for ledelsesudøvelsen. Fokus kan også være på lederens eller ledelsesteamets egen motivation. Formatet kan være en længere sparringssamtale eller en heldagsworkshop. Der kan indlægges individuelle arketypebestemmelsessamtaler med alle i ledelsesteamet.

Workshops

Workshops med fokus på teamsamarbejde (ofte med afdækning af teamets arketypesammensætning og de opmærksomhedspunkter, der følger deraf). Workshoppen varer ½-1 dag og fokuserer på forskellige aspekter i teamsamarbejdet. Ofte indlægges der en session, hvor der skabes et overblik over teamets arketypesammensætning (kan gøres anonymt), hvorpå fordele, ulemper, udfordringer og opmærksomhedspunkter ved netop denne arketypesammensætning diskuteres.

Arketypeantropologisk analyse

Arketypeantropologisk analyse med fokus på kulturens positive sider og skyggesider i et arketypeperspektiv. Analysen rummer en analyse af arbejdets natur (rutinearbejde, kreativt arbejde, vidensarbejde, arbejde med høje følelsesmæssige krav mv.), afdækning af arketypesammensætningen i et team eller i en afdeling (kan afdækkes på baggrund af gruppesamtaler eller individuelle samtaler, evt. i stikprøver) samt en delvis kulturanalyse (hvilke normer og værdier er særligt stærke i kulturen). Analysen kan afdække, om der er nogle arketyper, der er i særlig fare for at blive demotiverede med høj personaleomsætning, stress, sygefravær, produktivitetsfald mv. til følge.

MUS-samtaler

Sparring om, hvordan MUS-samtaler kan blive mere meningsfulde for alle arketyper

Motivationsundersøgelser

Motivationsundersøgelser, der kan afdække årsager til demotivation, stress, sygefravær etc.

Forandringer

Sparring om, hvordan man griber forandringer an i et arketypeperspektiv (hvordan og hvorfor reagerer forskellige arketyper, som de gør, og hvordan kan man ledelsesmæssigt gribe en forandring an på den bedst mulige måde for alle arketyper)

Talentprogrammers udformning

Sparring om talentprogrammers udformning (især med fokus på det ofte vanskelige specialist-spor)

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag

Arketyper på arbejde

LÆS MERE
Foredrag

En giftig stresscocktail

LÆS MERE
Workshop

Stresscocktailbar

LÆS MERE
Foredrag

Værdier med mening

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE

Praktisk information

  • Et typisk foredrag varer ca. 1½ time, men det kan variere fra 1-3 timer, blandt andet afhængig af, om der skal indlægges pause og være mulighed for at stille spørgsmål. Workshops varer ½-1 dag. Kurser varer ½-3 dage.
  • Når jeg holder foredrag har jeg typisk brug for pc tilsluttet projektor og evt. mikrofon (SKAL være håndfri). Og meget gerne et glas vand!
  • Jeg sender gerne præsentationen og andet materiale ud i pdf-format efter foredraget.
SE MINE FORRETNINGSBETINGELSER

Download kursusmateriale

Har du været til et foredrag, kan du downloade materiale her. Du kan finde artikler, du kan bruge som genopfriskning eller artikler, du kan dele med dine kollegaer. Du kan også finde en kort guide til arketypebestemmelse.

DOWNLOAD MATERIALE

Referencer

Her kan du se et udpluk af de arbejdspladser, jeg har holdt foredrag for eller arbejdet med som konsulent.