Helle Hedegaard Hein

Jeg arbejder som selvstændig forsker, foredragsholder, forfatter og konsulent. I mit arbejde fokuserer jeg på forskellige aspekter af motivation og ledelse, herunder talentudvikling, vidensarbejde og kreativitet.

LÆS CREDO

CV

Navn

Helle Hedegaard Hein

Født

1970

Uddannelse

Cand.merc., ph.d.

Beskæftigelse

Selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter

Født som det sidste kejserbarn på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup.
Begynder i skole på N. Zahles Skole.
Nysproglig student fra N. Zahles Gymnasieskole.
Fjumreår! Arbejder bl.a. i videoforretning.
Højere Handelseksamen (1-årig HH) fra Niels Brock.
Bachelorgrad i almen erhvervsøkonomi (HA) fra Copenhagen Business School.
Påbegynder kandidatoverbygning i økonomisk markedsføring på Copenhagen Business School.
Skriver kort eksamensopgave om, hvordan læger og djøf’ere på Rigshospitalet samarbejdede om økonomistyring. Det gjorde de ikke!
Påbegynder kandidatafhandling. Emnet er en kulturanalyse på en kirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Tilbragte adskillige måneder på Rigshospitalet med intensive feltstudier baseret på observationer og interview. Møder ”professoren”, som i bagklogskabens lys viser sig at være karrierens første og måske største primadonna.
Cand.merc. i økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School. Har aldrig arbejdet professionelt med hverken økonomi eller markedsføring!
Ph.d.-grad fra Copenhagen Business School efter ca. 5 års feltstudier og aktionsforskning på Rigshospitalet om dialogudvikling mellem fagprofessionelle.

2005 – 2010

Primadonnaledelse

I begyndelsen af årtusindeskiftet dukker ”primadonna”-begrebet op i ledelsesdebatten. Begrebet bruges til at beskrive fremtidens medarbejdere, som nok er uundværlige og dygtige, men også besværlige og ledelsesresistente. Provokeret af den ensidige karakteristik af ”primadonnaerne” tager Helle Hedegaard Hein initiativ til et post doc-projekt, der skal fokusere på, hvad der motiverer de såkaldte primadonnaer, og hvordan de skal ledes.

Læs mere om Primadonnaledelse
Bogen Motivation udkommer.

2011

Firmaet Helle Hein

Helle Hedegaard Hein arbejder som selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter. Siden 2011 har Helle gennemført en række forskningsprojekter med forskellige emner, men alle har motivation og ledelse til fælles. Se beskrivelse af tidligere, nuværende og kommende forskningsprojekter.

Helle kan hyres til forskningsopgaver. Det foregår ved, at en virksomhed eller organisation enten selv afsætter midler til et kortere eller længerevarende forskningsprojekt eller søger eksterne forskningsmidler.

Bogen Primadonnaledelse udkommer.
Bogen Når talent forpligter udkommer.
Bogen Ledetråde udkommer.
Bogen En giftig stresscocktail udkommer.

Interview & presseomtale

Links til interview og presseomtale

Referencer

Her kan du se et udpluk af de arbejdspladser, jeg har holdt foredrag for eller arbejdet med som konsulent.