En giftig stresscocktail

En giftig stresscocktail - Når stress skyldes mangel på mening

Hvis vi for alvor skal gøre noget ved den stressproblematik, der truer med at blive en ny folkesygdom, er det nødvendigt med en langt mere nuanceret forståelse af stress.

Når det handler om stress, ved vi bedre, end det vi gør. 9 ud af 10 stressramte angiver, at arbejdet er en primær eller medvirkende årsag til stress, og alligevel er det individet, der lægges på briksen hos en psykolog eller en stresscoach. Men hvis årsagen til stress helt eller delvist skal findes på arbejdet, fører individbehandling blot til symptombehandling og ikke til dybe løsninger.

I stedet bør vi lægge konteksten på briksen og forstå, at stress oftest opstår i mødet mellem opgave, individ og kontekst. De tre ingredienser kan enten danne en meningsfuld cocktail eller en giftig stresscocktail.

Ved at forstå både opgavens natur (især opgavens kompleksitetsgrad) og individets natur (om opgaveløseren er ligevægtssøgende eller spændingssøgende) kan man identificere de giftige ingredienser, som skaber stress. Meget hyppigt viser det sig, at de giftige ingredienser ikke handler om overbelastning, men om mangel på mening i arbejdet.

Den giftige stresscocktail kan resultere i forskellige stressformer: Burnout, Boreout, Moralsk stress og Eksistentiel stress, hvoraf de tre skyldes mangel på mening. Det er vigtigt at identificere stressformen korrekt. Ved forkert “diagnose” griber man til den forkerte løsning – og så forværres problemet. Omvendt kan stresscocktailen give indsigt i konkrete giftige ingredienser og mulige modgifte, så arbejdspladsen bedre kan forebygge og håndtere stress.

Målgruppe:  Ledelsesgrupper eller ledere og medarbejdere i fællesskab. HR-partnere og TR.

Værd at vide: Foredraget skaber et nyt fælles sprog og et mere facetteret begrebsapparat, som kan skabe grobund for en mere nuanceret dialog om stress.

Varighed: 1-2 timer. Foredraget kan evt. kombineres med en stresscocktailbar (se nærmere under dette).

Denne artikel giver en god introduktion til min nye stressforskning.

BOOK ET FOREDRAG

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag / workshop

Arketyper på arbejde

LÆS MERE
Foredrag

En giftig stresscocktail

LÆS MERE
Workshop

Stresscocktailbar

LÆS MERE
Foredrag

Værdier med mening

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE