Akutbogen

– for læger og sygeplejersker (2017)

(bogkapitel)

Antologi redigeret af Annette Jakobsen, Christian Skjærbæk & Niels Kristian Villumsen.

Bidrager i bogen med kapitel Personaleledelse i akutafdelinger.

Fagprofessionelle er en særlig type af medarbejdere. De har et stærkt værdisæt; en stor del af deres identitet er forankret i professionen, og de er ofte drevet af en særlig pligtetik, som fungerer som rettesnor i arbejdet, og som står i kontrast til den nytteetik, som også er nødvendig for en økonomisk velfungerende fagprofessionel organisation. Det stiller særlige krav til lederskabet, fordi rækkevidden af den formelle magt ofte er meget begrænset i lederskabet af fagprofessionelle.

LÆS MERE

 Bedre videndeling

– teoretiske og praktiske perspektiver (2016)

(bogkapitel)

Antologi redigeret af Peter Holdt Christensen.

Bidrager i bogen med kapitlet Videndeling blandt højtspecialiserede medarbejdere.

I kapitlet anlægges et motivationsmæssigt syn på videndeling. Hvordan produceres viden, og hvordan deles viden bedst? Hvad er forskellen på simpel viden og kompleks viden? Hvornår er man bedst tjent med videndeling i en struktureret form, og hvornår er en ustruktureret form at foretrække? Hvad er forskellen på mestringsflow og spændingsflow, og hvilken rolle spiller de to former for flow i videnproduktion og videndeling? Og hvad har storrumskontorer og kaffemaskiner med videndeling at gøre?

LÆS MERE

Sund Ledelse

– 19 bud på god sygehusledelse (2012)

(bogkapitel)

Antologi udgivet af Danske Regioner og Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

Denne antologi handler om ledelse i sundhedsvæsenet og lægger særligt vægt på ledelse på sygehusene. Kapitlerne behandler hver især et aspekt af ledelsesopgaven og afspejler tilsammen kompleksiteten i at lede i sundhedsvæsenet.

Bidrager i bogen med kapitlet Mellem kald og pragmatik. Vibeke Krøll og Henrik Lund-Andersen er medforfattere til kapitlet. I kapitlet diskuteres det, hvad der sker, når det fagprofessionelle kald mødes med New Public Management og pragmatikerværdier.

MERE INFO

Arts Leadership:

International Case Studies (2013)

Antologi redigeret af Josephine Caust.

Arts Leadership: International Case Studies er en redigeret samling af casestudier, som diskuterer forskellige tilgange til ledelse i kunstens verden.

Bidrager i bogen med kapitlet Stepping into character: Learning from creative work processes in the theatre, hvor jeg på baggrund af en analyse af to kunstneriske produktioner på Det Kongelige Teater beskriver, hvordan ledere kan facilitere kreative arbejdsprocesser.

MERE INFO

Understanding Organizations in Complex,

Emergent and Uncertain Environments (2012)

(bogkapitel)

Antologi redigeret af Anabella Davila, Marta M. Elvira, Jacobo Ramirez & Laura Zapata-Cantu.

Bidrager i bogen med kapitlet The Motivation and Management of Highly Specialized Creative Employees, som er en engelsk beskrivelse af arketypemodellen.

LÆS MERE