Motivation i en præstationskultur

Foredrag: Motivation i en præstationskultur

Præstationsmiljøer er ofte skræddersyet til den resultatorienterede, ambitiøse medarbejder, som er drevet af målopnåelse og omgivelsernes anerkendelse.

Dem er der brug for på alle arbejdspladser, og i præstationsmiljøer er strukturen, kulturen, KPI’erne og bonussystemerne ofte tilpasset deres motivationsprofil.

Men der er også brug for de innovative, kreative, ud af boksen-tænkende medarbejdere, som skal sikre arbejdspladsens konkurrencekraft på længere sigt. Problemet er bare, at de ofte falder igennem sprækkerne i præstationskulturen. De trives ikke med præstationskulturens målsætninger, resultatfokus og bonusprogrammer. Faktisk kan sådanne tiltag helt underminere deres indre drivkræfter med alvorlig demotivation, ringere resultater og et stort innovations- og kreativitetstab til følge.

I dette foredrag får du dyb forståelse for, hvorfor nogle potentielle high performers bliver low performers, og du får viden, der sætter dig i stand til bedre at forløse potentialet hos både de målstyrede og de innovative og kreative medarbejdertyper.

Målgruppe: Ledere, HR-medarbejdere og talentansvarlige.

Varighed: 1-2 timer.

BOOK ET FOREDRAG

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag / workshop

Arketyper på arbejde

LÆS MERE
Foredrag

En giftig stresscocktail

LÆS MERE
Workshop

Stresscocktailbar

LÆS MERE
Foredrag

Værdier med mening

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE