De 10 bud for ledelse af gymnasielærere

Foredrag: De 10 bud for ledelse af gymnasielærere

Gymnasielærere er en særlig afart af fagprofessionelle. De er højtspecialiserede inden for deres oprindelige fag – det, de har uddannet sig inden for.

Typisk har de først efter valget af uddannelse tilvalgt gymnasielærergerningen. Derfor er de ikke en homogen profession, der er samlet om lærergerningen på samme måde som f.eks. folkeskolelærere er. Det kan ind imellem skabe skismaer mellem tilknytningen til det oprindelige fag og tilknytningen til lærergerningen. Med gymnasiereformen og OK13 står gymnasierektorerne i en situation, hvor massive forandringer er på vej – og vel at mærke forandringer, som ikke bare involverer struktur og arbejdsorganisering, men også kultur og identitetsfølelse. Det betyder, at rektorernes ledelseskompetencer aldrig har været vigtigere end nu. I 2011 udviklede Helle Hedegaard Hein på baggrund af et mindre forskningsprojekt i regi af Gymnasieskolernes Lærerforening 10 bud for god ledelse af gymnasielærere. De 10 bud er om muligt endnu vigtigere nu. Blandt de 10 bud er budskaber om at styrke professionsidentiteten; at tænke på gymnasielærerne som vidensarbejdere; at sætte fokus på det kreative arbejde; at sætte fokus på work-life-balance; at udøve skærmende ledelse – og at ledelse er et fag, som man som leder af gymnasielærere skal tage meget alvorligt, hvis man skal lykkes med sit lederskab.

BOOK ET FOREDRAG

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag / workshop

Arketyper på arbejde

LÆS MERE
Foredrag

Når stress skyldes
mangel på mening

LÆS MERE
Workshop

Stresscocktailbar

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

De 10 bud for ledelse
af gymnasielærere

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE