Skip to main content

Vi har blinde pletter i forståelsen af studerendes stress.

I anden del af videoen om studerendes stress opfordrer jeg til, at vi nuancerer vores syn på stress og udfordrer den gængse antagelse om, at stress altid skyldes ubalance mellem krav og ressourcer.

Min forskning viser, at stress for en del studerende skyldes ubalance mellem belastning og mening. Belastning uden mening giver stress.

Derfor er det de giftige ingredienser på et studie, som fjerner meningen for de studerende, som man særligt skal se på som uddannelsesinstitution. Og her hjælper de gængse stressråd ikke meget.

Det handler det ikke om, at man som uddannelsesinstitution gør “noget” ved stressproblematikken. Man skal gøre det rigtige.

At gøre det rigtige kræver, at man ikke bare forlader sig på de svarkategorier, der fremgår af studiemiljøundersøgelser mv. De giver en pejling på problemet, men de giver ikke dybe data. Og i øvrigt udspringer de af det gængse stressparadigme med de blinde pletter, der deraf følger.

I stedet bør man som uddannelsesinstitution undersøge, hvad der er kilder til belastning, mening og stress. Eller kort sagt: Hvad der er de giftige ingredienser, der fjerner meningen og derved veksler belastning til stress?

Skriv en kommentar