Skip to main content

Jeg har talt med Line Reeh, som står bag podcasten Endelig Mandag.

Det var en god samtale, og som med så mange gode samtaler, blev det også en lang samtale. Derfor blev det til en podcast i 2 dele.

Første del kommer her. I den taler vi om motivation, kald, eksistentiel ensomhed – og om pytknapper!

“Det værste du kan sige til en kaldsdrevet vidensarbejder er “pyt, det er bare et arbejde!”

Motivationsforsker Helle Hein er ophavskvinde til begrebet primadonnaledelse. Hun har studeret motivation og kald blandt vidensarbejdere. Og så er hun noget så usædvanligt som selvstændig forsker!

Velkommen til en snak om fire motivations-arketyper, som har givet mig mange aha-oplevelser. Ikke mindst i forhold til, hvad der “skaber” motivation hos mig – og i forhold til, hvad der SLUKKER den!

I denne samtale går også vi indirekte i brechen for den misforståede primadonna, den kaldsdrevne, og, udefra set, måske lidt besværlige, vidensarbejder, som jeg har på fornemmelsen af både Helle Hein og jeg selv kender indefra.

Vi taler om den eksistentielle ensomhed, om det store drive og den voldsomme følelse af personlig forpligtelse på “sagens” vegne, som ofte følger med ønsket om at gøre en reel forskel for andre.

Og så er der tips til primadonnaens chef, som jeg ville ønske, at min egen chef havde kendt til for fire år siden.

Og så taler vi selvfølgelig også om de tre andre motivations-arketyper (pragmatikeren og den introverte og den ekstroverte præstationstripper) og om, hvorfor man som chef kan komme alvorligt galt afsted, hvis man projektere sin egen motivationsprofil over på sine medarbejdere – og fx, i den bedste mening, roser en primadonna for noget, som primadonnaen selv anser for middelmådigt!

Læs mere om Helle Hein, hendes motivations-arketyper og arbejde på hellehein.dk

Helle Hein udgav i 1993 bogen Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald – baseret på feltarbejde på Rigshospitalet og Det Kongelige Teater.

Og i 2017 kom “Når talent forpligter”, som hun har skrevet sammen med Mads Davidsen. Begge er udgivet på Gyldendal Business.

Jeg er også glad for “Motivation. Motivationsteori og praktisk anvendelse” (2009), som er en introduktion til motivationsteori udgivet på Hans Reitzels Forlag.

Rigtig god fornøjelse.

Dette er første del af min samtale med Helle Hein. Anden del af samtalen handler om et område, hvor Hein er blevet klogere og har skiftet mening siden hun skrev Primadonnaledelse. Hun har nemlig opdaget, at de gængse psykologiske teorier tager fejl, når de forudsætter, at vi alle er ligevægtssøgende…

Deltag i debatten 2 Comments

 • Hanne siger:

  Hej Helle
  Jeg har lige hørt podcast del 2 med Line Reeh. Super spændende og berigende. Jeg glæder mig til din bog. Til daglig arbejder jeg bl.a med ledelsesudvikling og stresshåndtering blandt forskere og andre vidensarbejdere. Og dine arketyper bruger jeg ofte i arbejdet, så denne nye udvikling i din forskning er super interessant – og taler intuitivt til mig som psykolog. Referencerne til Maslow og Frankl overraskende og jeg vil genbesøge dem – måske først i din bog, når den udkommer. Tak for at dele din viden. Jeg er super optaget af at oversætte det til praksis, altså hvordan kan jeg bruge det i samtaler- og det linker blandt andet op til, (nu er det jo lige skudt for hoften i stor begejstring) til kompleks problemløsning – som kan give stress, når vi ikke forstå, hvordan vi skal cope med det. Jeg er uddannet i MBKT (mindfulness baseret kognitiv terapi) og her kan være to typer af coping – nemlig den mål-orienterede fra a til b, hvor vi overvejer hvordan vi bedst kommer fra a til b – dvs ser på muligheder, og gør det der er bedst egnet. Og så den følelsesmæssig som handler om sindstemninger, hvor vi gerne vil gå fra noget fx ubehageligt til noget behageligt, og så begynder vi at implementere handlings-strategien fra at gå fra a til b. Men den virker ikke med følelser.. Vi skal gøre noget andet – nemlig give slip på løsningen/at nå målet og arbejde med at være (ikke-stræben) for at kunne lytte til værdier, håb og på at undgå ens eget sinds konstante monitorering af, hvordan det går. Og hvis vi ikke lykkes med det, så opstår der diskrepansbaseret bearbejdning, som giver stress og rumination. Jeg kan se nogle tråde, til det du beskriver omkring ligevægt og spænding. Og det glæder jeg mig også til at dykke mere ned i. Tak 🙂

 • Helle Hedegaard Hein siger:

  Hej Hanne
  1000 tak for din tankevækkende kommentar.
  Jeg håber, du vil dykke ned i Maslow og Frankl igen – mest af alt fordi jeg selv synes, de er sindssygt inspirerende 😉 Og ja, det bliver en del af min kommende bog (som kommer i løbet af efteråret), så der kan du i hvert fald tage første spadestik ift. deres (og mit) bidrag til forståelsen af det spændingssøgende menneske.

Skriv en kommentar