Skip to main content

Jeg har talt med Line Reeh, som står bag podcasten Endelig Mandag.

Det var en god samtale, og som med så mange gode samtaler, blev det også en lang samtale. Derfor blev det til en podcast i 2 dele.

Første del kommer her. I den taler vi om motivation, kald, eksistentiel ensomhed – og om pytknapper!

“Det værste du kan sige til en kaldsdrevet vidensarbejder er “pyt, det er bare et arbejde!”

Motivationsforsker Helle Hein er ophavskvinde til begrebet primadonnaledelse. Hun har studeret motivation og kald blandt vidensarbejdere. Og så er hun noget så usædvanligt som selvstændig forsker!

Velkommen til en snak om fire motivations-arketyper, som har givet mig mange aha-oplevelser. Ikke mindst i forhold til, hvad der “skaber” motivation hos mig – og i forhold til, hvad der SLUKKER den!

I denne samtale går også vi indirekte i brechen for den misforståede primadonna, den kaldsdrevne, og, udefra set, måske lidt besværlige, vidensarbejder, som jeg har på fornemmelsen af både Helle Hein og jeg selv kender indefra.

Vi taler om den eksistentielle ensomhed, om det store drive og den voldsomme følelse af personlig forpligtelse på “sagens” vegne, som ofte følger med ønsket om at gøre en reel forskel for andre.

Og så er der tips til primadonnaens chef, som jeg ville ønske, at min egen chef havde kendt til for fire år siden.

Og så taler vi selvfølgelig også om de tre andre motivations-arketyper (pragmatikeren og den introverte og den ekstroverte præstationstripper) og om, hvorfor man som chef kan komme alvorligt galt afsted, hvis man projektere sin egen motivationsprofil over på sine medarbejdere – og fx, i den bedste mening, roser en primadonna for noget, som primadonnaen selv anser for middelmådigt!

Læs mere om Helle Hein, hendes motivations-arketyper og arbejde på hellehein.dk

Helle Hein udgav i 1993 bogen Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald – baseret på feltarbejde på Rigshospitalet og Det Kongelige Teater.

Og i 2017 kom “Når talent forpligter”, som hun har skrevet sammen med Mads Davidsen. Begge er udgivet på Gyldendal Business.

Jeg er også glad for “Motivation. Motivationsteori og praktisk anvendelse” (2009), som er en introduktion til motivationsteori udgivet på Hans Reitzels Forlag.

Rigtig god fornøjelse.

Dette er første del af min samtale med Helle Hein. Anden del af samtalen handler om et område, hvor Hein er blevet klogere og har skiftet mening siden hun skrev Primadonnaledelse. Hun har nemlig opdaget, at de gængse psykologiske teorier tager fejl, når de forudsætter, at vi alle er ligevægtssøgende…

Skriv en kommentar