Når stress skyldes mangel på mening

Igangværende forskningsprojekt

Der er behov for et nyt stressparadigme. Det eksisterende stressparadigme tager udgangspunkt i den stressform, der rammer de ligevægtssøgende. Derfor overser vi helt de stressformer, der rammer de spændingssøgende.

Når vi taler om stress i Danmark, taler vi i høj om stress som en konsekvens af ubalance mellem krav og ressourcer. Når de oplevede krav overstiger de oplevede ressourcer, bliver vi stressede. Løsningen er at nedsætte de indre eller ydre krav og/eller øge eller spare på ressourcerne, så der igen er balance mellem krav og ressourcer.

Problemet med den definition er, at den kun passer på såkaldt ligevægtssøgende mennesker. Min forskning har vist, at ca. halvdelen af den danske arbejdsstyrke er ligevægtssøgende. Den anden halvdel er det, jeg kalder for spændingssøgende mennesker. Der er især mange spændingssøgende mennesker i vidensarbejdet og i kreativt arbejde.

Spændingssøgende mennesker finder den stærkeste motivation i arbejdsopgaver, som kræver, at de bevæger sig ud i et spændingsfelt. I spændingsfeltet oplever man spænding. Spændingen er belastende – derfor kalder jeg det også for spændingsbelastning. Spændingsbelastning kan stresse de ligevægtssøgende, men stresser ikke som udgangspunkt de spændingssøgende, fordi de oplever mening i spændingsfeltet. For dem går spænding og mening hånd i hånd. For dem bliver spændingsbelastningen derfor kun stressende, hvis meningen i arbejdet af forskellige årsager bliver væk. Så for spændingssøgende mennesker er den væsentligste kilde til stress ikke ubalance mellem krav og ressourcer, men mangel på mening. Eller rettere: Barrierer for, at de kan opleve mening i arbejdet.

Så for det første er kilderne til stress nogle helt andre hos spændingssøgende end hos ligevægtssøgende. For det andet hjælper den eksisterende stressbehandling ikke de spændingssøgende. De bliver i værste fald mere stressede af velmente råd, der udspringer af ligevægtsparadigmet. Der skal helt andre løsninger til – og vel at mærke ofte løsninger, som tager udgangspunkt i strukturelle, kulturelle og ledelsesmæssige forhold på arbejdspladsen.

I en del år har jeg løbende forsket i både den mentale programmering (ligevægtssøgende vs. spændingssøgende) og i de stresskilder, der rammer hhv. ligevægtssøgende og spændingssøgende.

En del af min forskning har taget udgangspunkt i studerendes stress, hvor jeg i samarbejde med en kunstnerisk videregående uddannelsesinstitution har undersøgt kilder til stress blandt deres spændingssøgende studerende.

I denne video og denne video formidler jeg nogle af de forskningsresultater, der handler om stress blandt studerende.

I løbet af 2021 udkommer der en bog, som fokuserer på stress blandt spændingssøgende i arbejdslivet.

Projektet gennemføres 2019-2021.

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE