Motivation i talentudvikling

Igangværende forskningsprojekt

Det er talenterne, Danmark skal leve af i fremtiden. Dem, der har kapaciteten til at performe på et højt niveau. Det gælder i det private erhvervsliv, i den offentlige sektor, i sportens verden og i skolevæsenet.

En effektiv og højtspecialiseret talentudvikling er afgørende for, at Danmark kan udvikle og bevare sin konkurrencekraft inden for de områder, hvor vi har særlige ressourcer.

Selv om der forskes en del i talentudvikling både i Danmark og internationalt, må mange talentudviklere sande, at der stadig i høj grad savnes viden om, hvordan man mest effektivt griber talentudviklingen an i praksis. Hvordan sammensætter man motiverende talentprogrammer, og hvordan sikrer man en effektiv rekruttering til talentprogrammer? Hvad skal man ledelsesmæssigt gøre for at lutre talentet hos de forskellige medarbejdere (eller elever)?

Projektet vil især fokusere på et negligeret område inden for talentudviklingsforskningen, nemlig koblingen mellem talentudviklingsstrategi og det individuelle talents motivationsprofil. Et forkert match mellem talentets motivationsprofil og den anvendte talentudviklingsstrategi kan betyde, at talentet kan miste motivationen, eller at man ikke får forløst talentets fulde potentiale.

Første del af projektet har fokuseret på sportens verden og er beskrevet i bogen Når talent forpligter. I bogen overføres resultaterne fra sportens verden til erhvervslivet. Når der er forskningsmidler til at fortsætte projektet, vil næste del af projektet fokusere specifikt på talentudvikling (og forebyggelse af talenttab) på arbejdspladser og i folkeskolen/gymnasiet (inkl. særlige talentprogrammer for talentfulde elever).

Første del af projektet har været selvfinansieret. Anden del af projektet afventer finansiering. Tag gerne kontakt, hvis du eller din arbejdsplads har lyst til at medvirke i projektet.

Gennemføres 2016-2019.

Læs mere om delprojektet i sportens verden i bogen Når talent forpligter

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE