Arketypetest

Igangværende forskningsprojekt

Jeg er tit blevet spurgt, om jeg har udviklet en arketypetest, der kan vise, hvilken arketype man er. Indtil nu har jeg afholdt mig fra det. Men...

Jeg forstår godt behovet for en arketypetest.

Problemet er, at en test meget let bliver et redskab, der fastlåser og bypasser de nødvendige refleksioner.

Arketypeteorien og arketypemodellen er ikke tænkt som et diagnosticeringsredskab. Det er tænkt som et dialog- og refleksionsredskab. Og jeg kan frygte, at en test kan bypasse netop dialogen og refleksionen.

Målet er jo ikke at vide, hvilken arketype en person er. Målet er at skabe samtaler om arketypen, f.eks. mellem en medarbejder og en leder eller mellem kollegaer.

Men som sagt forstår jeg godt behovet for en test. Hvis man f.eks. som leder har 40 medarbejdere, så bliver det en meget tidskrævende opgave at gennemføre arketypebestemmende samtaler med alle.

Derfor er jeg nu i gang med at udvikle ikke bare en test, men også materiale, der kan supplere testen, således at testen ikke står alene, men ledsages af materiale, der kan skabe den vigtige dialog og refleksion.

Igennem de senere år har min forskning vist, at arketyperne kan deles op ift. deres mentale programmering. Der er nogle arketyper (Ekstroverte Præstations-trippere og Pragmatikere), der er det, jeg kalder for ligevægtssøgende. De trives bedst med ligevægt, balance, målsætninger, mestring, struktur mv. Og så er der nogle arketyper (Primadonnaer og Introverte Præstations-trippere, som er det, jeg kalder for spændingssøgende. De trives bedst med at bevæge sig ud i et spændingsfelt og trives med vanskelige udfordringer, autonomi og rum til spontanitet.

Jeg har kunnet se en sammenhæng mellem den mentale programmering og visse personlighedstræk, og på den baggrund har jeg udviklet en test, der indikerer, om man er spændingssøgende eller ligevægtssøgende.

Denne test er første skridt på vejen mod et arketypebestemmelsesredskab.

Hvis din arbejdsplads har lyst til at investere ressourcer (primært i form af tid) i udviklingen af et arketypebestemmelsesredskab, så skriv til mig.

Projektet er p.t. i gang og forventes færdiggjort i løbet af 2022.

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE