Skip to main content

Læs kronikken Blinde pletter i forståelsen af stress, som jeg skrev i Politiken den 11. januar 2021.

“Hvis ikke sigtekornet er pudset fri for blinde pletter, risikerer man at støde på grund, når man skal løse alvorlige stressproblemer.”

Centrale pointer i kronikken er:

* At stress ofte ikke skyldes overbelastning eller ubalance, men mangel på mening

* At stressforståelsen er skævvredet, fordi den tager udgangspunkt i en antagelse om, at alle er ligevægtssøgende

* At spændingsbelastning og mening går hånd i hånd for spændingssøgende mennesker – og fjerner man meningen, står belastningen alene, og det skaber stress

* At stress stort set altid finder sted i mødet mellem den opgave, der skal løses, og rammerne for opgaveløsningen, og at rammer, der ikke muliggør opgaveløsningen, skaber stress

* At man derfor må have en dyb forståelse for arbejdets karakter, hvis man skal løse stressproblematikken

* At stress ofte skyldes strukturelle, kulturelle og ledelsesmæssige forhold – og det løser vi så ved at sende den stressramte i behandling, frem for at sende strukturen, kulturen og ledelsesudøvelsen i behandling…

Skriv en kommentar