Meningsskabende værdiledelse

Afsluttet forskningsprojekt

Hvordan skaber man mening i arbejdspladsens værdier, og hvordan kan man som leder iklæde sig rollen som meningsskaber?

Fra 1990erne og op til i dag har værdier spillet en stor rolle i ledelsesteorien og i dansk ledelsespraksis, og langt de fleste større arbejdspladser i Danmark har i dag et officielt værdisæt. Ofte oplever man dog, at værdierne ikke er forankret i medarbejdernes og ledernes daglige praksis.

I forbindelse med Center for Diakoni og Ledelses jubilæumskonference i 2014 blev jeg bedt om at holde et foredrag baseret på fire minicasestudier i den diakonale verden. Det gav en erkendelse af, at man i den diakonale verden arbejder med værdier på en meningsskabende måde, som andre typer af arbejdspladser uden for den diakonale verden ville kunne lære af. På baggrund af tre nye casestudier udvikles der nu en egentlig model for meningsskabende værdiledelse som et praktisk ledelsesredskab.

Ledere skal arbejde med at skabe 3 former for værdier i og omkring værdisættet: Formålsmening, indre mening og organisatorisk mening. Samtidig skaber ledetråde til og fra værdisættet en unik forankring af værdisættet, så det ikke bare bliver værdier til pynt, men værdier i handling.

Meningsskabende værdiledelse er et alternativ til traditionel værdibaseret ledelse, hvor værdierne netop fungerer som et pejlemærke for medarbejdere og ledere på en måde, hvor værdierne er forankret i arbejdspladsens kultur. Dermed bliver meningsskabende værdiledelse til et kraftfuldt ledelsesredskab, der både skaber mening indadtil ift. medarbejderne og udadtil ift. kunder/borgere mv.

Projektet er initiativsat og finansieret af Center for Diakoni og Ledelse (nu Filadelfia Uddannelse) i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde, Blå Kors Danmark og Sankt Lukas Stiftelsen, som alle bidrager med både finansiering og casestudier.

Projektet blev gennemført 2016-2017.

Projektet formidles i bogen Ledetråde, som udkom i 2018.
Læs mere om projektet i denne artikel og denne artikel.

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE