Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

Afsluttet forskningsprojekt

Hvordan leder man gymnasielærere? Hvordan leder man i teamsamarbejdet? Hvad er de optimale rammer for gymnasielæreres vidensarbejde?

Det var nogle af de spørgsmål, som skulle besvares i et 2-årigt forskningsprojekt, som blev gennemført i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler (Lederne).

Med gymnasiereformen fra 2005 ændredes lærergerningen fra den selvpraktiserende lærer til en lærer, der skulle indgå i tæt teamsamarbejde. Med OK13 kom der fra august 2013 et nyt arbejdstidssystem, som skabte markante ændringer i mange gymnasielæreres arbejdsdag. De store ændringer er ikke bare struktur- eller organiseringsændringer, men grundlæggende kulturændringer, der rammer helt ned i læreridentiteten, og det udfordrer og stiller krav til ledelsesudøvelsen. Derfor var der behov for at sætte fokus på forskellige aspekter af lederskabet af gymnasielærere.

Blandt projektets resultater var udviklingen af en model for fem forskellige lærertyper, der hver for sig skaber meningsfulde relationer til eleverne. Projektet førte også til pointer om, at der skal være et match mellem mødeformen og den form for viden, der skal deles. Simpel viden deles bedst i en struktureret form, mens kompleks viden bedst deles i en ustruktureret form, hvor lederens opgave er at øge sandsynligheden for ”tilfældige kollisioner”.

Gennemført 2013-2015.

Projektrapporten kan læses her i både kort og lang form.

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE