Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

Afsluttet forskningsprojekt

I forbindelse med min kandidatafhandling lavede jeg en kulturanalyse på en kirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Formålet med kulturanalysen var at analysere hhv. lægernes og sygeplejerskernes subkulturer med henblik på at forklare, hvorfor de to professioner havde svært ved at indgå i tværfaglige kvalitetsprojekter.

Igennem flere måneder observerede jeg livet på den kirurgiske afdeling ved at følge læger og sygeplejersker på vagt på sengeafsnittene, i ambulatoriet og på operationsgangen. Derudover gennemførte jeg en række interviews med personalet.

Projektet var ikke et egentligt forskningsprojekt, men det havde forskningsmæssig karakter. Vigtigst af alt er dog, at dette projekt har været grundstenen for al min efterfølgende forskning i motivation og ledelse af højtspecialiserede medarbejdere. Det var blandt andet på denne afdeling på Rigshospitalet, at jeg mødte mit livs første og største Primadonna. Det er desuden dette projekt, som er afgørende for, at jeg som forsker insisterer på intensive feltstudier og kvalitative metoder.

Projektet blev gennemført 1997-1998.

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE