Kreativitet 2.0

Kommende forskningsprojekt

De kreative og innovative medarbejdere bliver den væsentligste ressource på fremtidens arbejdsmarked. Alligevel skaber vi i stigende grad dårligere og dårligere rammer for det kreative arbejde.

Præstationsmiljøer, bonusprogrammer, KPI’er, storrumskontorer, overdreven mødeaktivitet, tidsregistrering og tilstedeværelsespligt er nogle af de væsentligste barrierer for kreativitet – og alligevel trækker ledelsespraksis i stigende omfang i den retning.

En af årsagerne til, at arbejdspladser stik imod hensigten skaber barrierer for det kreative og innovative arbejde er, at der mangler en dybere forståelse af det kreative arbejdes natur og væsen. Hvad vil det overhovedet sige at arbejde kreativt og innovativt? Er man kreativ, når man tænker uden for boksen, eller kan man også være kreativ, når man tænker inden for boksen? Hvilke faser skal man igennem i den kreative proces for at komme fra idé til produkt eller resultat? Hvornår bliver rammer og ledelsespraksis en barriere for kreativitet, og hvornår understøtter det kreativitet? Hvad kræver det kreative arbejde af individet, og hvad kræver det af arbejdspladsen? Hvordan skal arbejdet organiseres, så man understøtter det kreative arbejde?

Gennem interviews med kreative mennesker er det projektets formål at skabe en dybere indsigt i det kreative arbejdes natur og i det kreative menneskes motivationsprofil. På den baggrund undersøges det, hvordan arbejdspladser kan skabe plads til det kreative arbejde og til den kreative medarbejder, så vi langt højere grad end nu kan høste frugten af det kreative potentiale.

Delvist selvfinansieret forskningsprojekt. Tag gerne kontakt, hvis din arbejdsplads har lyst til at medvirke i projektet.

Gennemføres 2017-2019.

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE