Dialogudvikling på hospitalsklinikker

Afsluttet forskningsprojekt
Ph.d.-projekt med Rigshospitalet som case

Fagprofessionelle er karakteriseret ved at have særdeles stærke verdensbilleder.

De forskellige verdensbilleder kan sameksistere i fred og fordragelighed, men forskellige verdensbilleder kan også resultere i konflikter, misforståelser, magtkampe etc. Derfor er der behov for at udvikle en kompetence til at håndtere tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder blandt fagprofessionelle.

Projektets formål har været at udvikle en model og metode for dialogudvikling samt at afprøve metoden i praksis og dokumentere effekten af den. Projektet har været et aktionsforskningsprojekt, hvor forskeren fungerer som proceskonsulent og faciliterer en række ændringer i praksis, observerer konsekvensen af ændringerne og dokumenterer forløbet.

To grupper af fagprofessionelle fra Rigshospitalet deltog i projektet: En monofaglig gruppe bestående af oversygeplejerske og afdelingssygeplejersker samt en tværfaglig gruppe bestående af læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, stort set alle med klinikledelsesansvar. Resultatet var udviklingen af en

fænomenologisk model og metode for dialogudvikling samt en model for de faktorer, der er hhv. fremmende og hæmmende for dialogudvikling blandt fagprofessionelle. I den ene gruppe blev der desuden udviklet 10 bud for dialog, hvoraf en række af buddene er almengyldige bud på, hvordan dialog kan udvikles i en hvilken som helst kontekst.

Gennemført fra ultimo 1998 – primo 2005 (inkl. pilotprojekt med ansættelse som forskningsassistent).

Hvis man virkelig ikke kan styre sig og bare må læse ph.d.-afhandlingen, kan man finde den her

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE