10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

Afsluttet forskningsprojekt

Hvad skaber en attraktiv gymnasial arbejdsplads?

I 2010 afsatte Gymnasieskolernes Lærerforening 6 mio. kr. til konkrete udviklingsprojekter under overskriften Projekt Attraktive Arbejdspladser med det formål at igangsætte projekter, som med forskellige fokusområder kunne bidrage med viden og erfaringer om, hvordan man fremadrettet kan gøre det endnu mere attraktivt at være og blive gymnasielærer. I et forsøg på at opsamle nogle af de erfaringer, man på de lokale skoler har gjort sig i forbindelse med disse projekter, har dette projekt forsøgt at uddrage essensen heraf ved at opstille 10 bud for fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads.

På baggrund af besøg på 13 skoler, som har deltaget i Projekt Attraktive Arbejdspladser, er der udviklet 10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads.

Projektet er beskrevet i denne artikel fra Gymnasieskolen.

De 10 bud blev præsenteret på en konference i september 2011 og kan læses her

Gennemført 2011.

Kommende forskningsprojekt

Kreativitet 2.0

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Motivation i talentudvikling

LÆS MERE
Igangværende forskningsprojekt

Meningsskabende værdiledelse

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdsplads

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Dialogudvikling på hospitalsklinikker

LÆS MERE
Afsluttet forskningsprojekt

Kvalitet og kultur på Rigshospitalet

LÆS MERE