Skip to main content

Min nye bog, En giftig stresscocktail (med undertitlen Når stress skyldes mangel på mening) udkom i marts 2023.

Bogen er et fundamentalt opgør med den eksisterende stressforståelse. Bogen gør for det første op med individperspektivet og præsenterer cocktailmodellen, som udspringer af kontekstperspektivet. For det andet gør bogen op med ligevægtsparadigmet i stressforståelsen og supplerer ligevægtsparadigmet med spændingsparadigmet. For det tredje gør bogen op med den dominerende opfattelse af, at stress skyldes for meget arbejde eller ubalance mellem krav og ressourcer og argumenterer i stedet for, at stress ofte skyldes mangel på mening i arbejdet. Endelig gør bogen op med forståelsen af, at stress er én ting og præsenterer fire forskellige stressformer: Burnout, Boreout, Moralsk stress og Eksistentiel stress.

Bogen er baseret på min egen mangeårige forskning.

Se mere under udgivelser og foredrag.

Skriv en kommentar