Når stress skyldes
mangel på mening

Foredrag: Når stress skyldes mangel på mening

Hvis vi for alvor skal gøre noget ved den stressproblematik, der truer med at blive en ny folkesygdom, er det nødvendigt med en mere nuanceret forståelse af stress.

Vi skal væk fra tanken om, at stress altid skyldes ubalance mellem krav og ressourcer eller en skæv work-life-balance og forstå, at stress også kan skyldes mangel på mening. En sådan mangel på mening kan f.eks. skyldes mangel på faglige udfordringer eller forhindringer, som står i vejen for, at man kan løse de komplekse opgaver, som de finder mest meningsfulde. Det kan f.eks. være en alt for fragmenteret hverdag eller støj og afbrydelser på storrumskontoret. En mere kompleks årsag til stress kan være etiske dilemmaer og en altfortærende følelse af at svigte dem, man er sat i verden for at hjælpe.

Det djævelske ved stressformerne er, at de har præcis samme fremtrædelsesform. Det er de samme symptomer, der viser sig på overfladen. Men årsagerne er vidt forskellige. Det er løsningerne derfor også. Rammer man forkert, fordi man diagnosticerer årsagen til stress forkert, forværrer man problemet.

Nogle gange er den gode løsning en sygemelding og et forløb hos en stresscoach, men ved de mere komplekse stressformer kan det gøre ondt værre. Her kan løsningen i stedet være rum til uforstyrret fordybelse, mens man som ledelse i andre tilfælde må gribe til dybere løsninger.

Målgruppe:  Ledelsesgrupper eller ledere og medarbejdere i fællesskab.    

Værd at vide: Foredraget skaber et nyt fælles sprog og et mere facetteret begrebsapparat, som kan skabe grobund for en mere nuanceret dialog om stress.

Varighed: 1-2 timer. Foredraget kan evt. kombineres med en stresscocktailbar (se nærmere under dette).

BOOK ET FOREDRAG

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag / workshop

Arketyper på arbejde

LÆS MERE
Foredrag

Når stress skyldes
mangel på mening

LÆS MERE
Workshop

Stresscocktailbar

LÆS MERE
Foredrag

Værdier med mening

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE