Ledelse af lærere

Foredrag: Ledelse af lærere

Lærerne er som fagprofession et væsentligt aktiv for fremtidens samfund. Men hvordan skaber man nogle velfungerende rammer for de lærere, der skal sikre kvalitet i undervisningen?

Oplægget vil præsentere fire forskellige arketyper af fagprofessionelle, som også kan genfindes hos lærerne.  De fire arketyper har vidt forskellige motivationsprofiler og ledelsesbehov. Nogle finder øget faglighed gennem autonomi, mens andre finder øget faglighed gennem standarder og mere direkte ledelsesudøvelse. Nogle efterspørger frihed til at forberede undervisningen efter egne ønsker og behov, mens andre efterspørger lærerarbejdspladser. De fire arketyper har også vidt forskellige bidrag til organisationen. Derfor er det vigtigt, at man skaber en arbejdsplads, en struktur og en kultur, hvor der er plads til alle arketyperne, og hvor alle trives og kan bidrage med mest muligt. Lærerprofessionen har med nye arbejdstidsregler og ny arbejdsorganisering været under pres de seneste år. I foredraget bliver du klogere på, hvordan de forskellige arketyper reagerer under sådanne forandringer, og hvordan de kan ledes i perioder med gennemgribende forandringer.

BOOK ET FOREDRAG

Oversigt over foredrag / workshops / kurser

Foredrag

Ledelse af Primadonnaer

LÆS MERE
Foredrag

Primadonnaer på arbejdspladsen

LÆS MERE
Foredrag

Motivation i en præstationskultur

LÆS MERE
Foredrag

Når talent forpligter

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af Vidensmedarbejdere

LÆS MERE
Foredrag

Ledelse af lærere

LÆS MERE
Foredrag

De 10 bud for ledelse af gymnasielærere

LÆS MERE
Foredrag

På rejse i motivationsteoriens historie

LÆS MERE
Workshop

Find din arketype

LÆS MERE
Workshop

Arketyper og JTI

LÆS MERE